135 DC 面交記 & 開箱

開箱照


▲【Ai AF DC Nikkor 135 mm f/2S
遮光罩拉出來的樣子,拉出後要逆時針轉兩圈才能固定
▲【Ai AF DC Nikkor 135 mm f/2S】遮光罩拉出來的樣子,拉出後要逆時針轉兩圈才能固定
早期的無"D"版,據說是含鉛玻璃鏡片做的
▲【Ai AF DC Nikkor 135 mm f/2S】早期的無"D"版,據說是含鉛玻璃鏡片做的
DC 意味著 defocus control,DC 環位於鏡頭最前端
▲【Ai AF DC Nikkor 135 mm f/2S】DC 意味著 defocus control,DC 環位於鏡頭最前端
DC 環,可控制前景、背景的散景程度,最多可對應到 f/5.6
▲【Ai AF DC Nikkor 135 mm f/2S】DC 環,可控制前景、背景的散景程度,最多可對應到 f/5.6
光圈全開的樣子
▲【Ai AF DC Nikkor 135 mm f/2S】光圈全開的樣子

▲【與 F4s 合體